A fost lansat apelul de proiecte destinat patrimoniului din municipiile reşedinţă de judeţ

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, a lansat luni, 27 mai 2024, apelul de proiecte destinat domeniului cultural şi patrimoniului natural din regiunea Sud-Muntenia.

Apelul de proiecte aferent Ghidului solicitantului „ Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul cultural și a patrimoniului natural în regiunea Sud-Muntenia pentru municipii reşedinţă de judeţ şi zonele urbane funcţionale ale acestora”, Prioritatea 6 - O regiune atractivă, Obiectivul Specific RSO 5.1 - Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane, Operațiunea B – destinată municipiilor reşedinţă de judeţ şi zonele urbane funcţionale ale acestora.

Activităţi eligibile:

 • Protecția, conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural prin activități de restaurare, consolidare, extindere, accesibilizare și dotare (pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural imobil) a monumentelor istorice de categoria A, inclusiv servicii de digitizare/digitalizare în scop educativ, precum și activități de marketing și promovare turistică;
 • Elaborare/actualizare SIDU;
 • Investiții privind  infrastructura edilitară necesară care face parte din amplasamentul proiectului;
 • Comunicare și vizibilitate aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare și cu prevederile Ghidului de Identitate Vizuală.

Solicitanţi eligibili:

 • Unităţi administrativ-teritoriale Municipii reședință de județ (UAT MRJ);
 • Unități de cult;
 • Autorități publice locale.

Parteneriate între aceste entități, respectiv:

 • UAT MRJ, în calitate de lider al parteneriatului, cu UAT din zona urbană funcțională a MRJ/ autorități ale administraţiei publice locale/ unitate de cult/ UAT Județ, în calitate de partener;
 • Autoritate a administraţiei publice locale, în calitate de lider al parteneriatului, cu unități de cult, în calitate de partener.

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este de 18.673.529,42 euro din care:

 • FEDR - 15.872.500 euro;
 • Buget de Stat – 2.801.029,42 euro.

Perioada de depunere a proiectelor: 

•          26.06.2024 ora 08:00;

•          27.01.2025 ora 15:00.

Pregătirea cererilor de finanţare se va realiza în baza documentelor publicate pe site-ul programului, 2021-2027.adrmuntenia.ro, întrucât sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ nu permite vizibilitatea apelului de proiecte înainte de data de începere a depunerii proiectelor.

Apelul este de tip competitiv cu depunere continuă și cu termen limită de depunere 27 ianuarie 2025, ora 15:00.

Mai multe detalii puteți afla accesând link-ul următor: https://2021-2027.adrmuntenia.ro/prsmid5651b--promovarea-dezvoltarii-integrate-si-incluzive-in-domeniul-cultural-/apel/130

Distribuie aceasta pagină pe :