ADR Sud-Muntenia a postat Strategia Integrată de Dezvoltare Teritorială Sud-Muntenia 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, a publicat marţi, 23 ianuarie 2024, Strategia Integrată de Dezvoltare Teritorială Sud-Muntenia (SIDT SM) 2021-2027 şi Ghidul practic pentru elaborarea strategiilor integrate de dezvoltare teritoriale.

Strategia Integrată de Dezvoltare Teritorială Sud-Muntenia

SIDT SM oferă cadrul strategic general pentru elaborarea strategiilor integrate de dezvoltare teritorială, respectiv Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) și Strategia Integrată de Dezvoltare Județeană (SIDJ) elaborate de către Autoritățile Publice Locale din regiunea Sud-Muntenia la nivel de municipiu reședință de județ/consiliu județean. Strategia vizează alocarea resurselor și valorificarea oportunităților într-un mod eficient și eficace, în conformitate cu nevoile teritoriale actuale.

Astfel, strategiile integrate de dezvoltare teritorială vor conține:

• zona geografică acoperită de către strategie;

• o analiză a nevoilor și a potențialului de dezvoltare a zonei;

• o descriere a abordării integrate pentru a soluționa nevoile și potențialul de dezvoltare identificate;

• o descriere a implicării partenerilor, în elaborarea și implementarea strategiei.

În plus, acestea pot conține o listă a operațiunilor care urmează să fie sprijinite.

Ghidul practic pentru elaborarea strategiilor integrate de dezvoltare teritoriale

Ghidul practic este conceput de către AM PR SM 2021-2027 cu scopul de a sprijini consiliile județene și primăriile de municipii reședință de județ în elaborarea Strategiilor Integrate de Dezvoltare Teritorială  Prezentul Ghid conține orientări utile pentru toate etapele strategiei: elaborare, implementare și evaluare.

Atenţie!!!

Pentru a fi eligibile, proiectele propuse pentru investiţii în: Infrastructura verde-albastră, Patrimoniu şi turism, Mobilitate şi regenerare urbană, trebuie să se regăsescă în listele operațiunilor SIDU şi SIDJ.

SIDT SM 2021-202 şi Ghidul practic pentru elaborarea strategiilor integrate de dezvoltare teritoriale sunt publicate pe site-ul PR SM 2021-2027: https://2021-2027.adrmuntenia.ro/program/static/60#sidtsm

Distribuie aceasta pagină pe :