Întrebări frecvente privind PR SM 2021-2027

Precizăm că răspunsul nostru se bazează pe analiza elementelor minimale prezentate de dumneavoastră. În condițiile verificării unei documentații complete, pe baza criteriilor de evaluare și selecție, observațiile pot să difere. Vă rugăm să consultați periodic pagina de internet a Programului (https://2021-2027.adrmuntenia.ro) pentru informații actualizate privind apelurile de proiecte, inclusiv secțiunea de răspunsuri și întrebări, precum și instrucțiunile emise de AM PRSM. Pentru orice alte solicitări puteți contacta serviciul Helpdesk la tel. 0242.33.17.69/int. 110, e-mail: helpdesk@adrmuntenia.ro, sau la sediul din Călărași, str. Munteniei (fostă General Constantin Pantazi), nr. 7A, județul Călărași.
Nr. crt Detalii Apel Întrebare Răspuns