Formular Helpdesk

Completează formularul pentru a obține informații legate de Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027!
IMPORTANT: Solicitările transmise pe această cale nu vor fi asimilate regimului juridic al petițiilor (conform Legii nr.233/2002 cu modificările și completările ulterioare) sau solicitărilor de informații de interes public (conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare). Transmiterea pe cale electronică a petițiilor se face pe adresa office@adrmuntenia.ro, iar termenul legal de soluționare este, conform prevederilor actelor normative menționate mai sus, de maxim 30 de zile lucrătoare. Transmiterea pe cale electronică a solicitărilor de informații de interes public se face prin intermediul adresei de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro, termenul legal de soluționare fiind de maximum 30 de zile lucrătoare, specificat de prevederile Legii nr. 544/2001 și Hotărârii Guvernului nr. 123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001.

Date identificare

Date contact

Trebuie completată cel puțin o posibilitate de contact (telefon, email)

Vă rugăm formulați cât mai detaliat și clar solicitarea sau comentariul dumneavoastră *