Prioritatea 5 - O regiune educată

Prioritatea 5 - „O regiune educată” a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 finanțează proiecte pentru infrastructura de educație din învățământul preșcolar, școlar, gimnazial și liceal tehnologic din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, având ca obiectiv îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educarea și formarea la distanță și online.

Potențiali aplicanți în cadrul acestei priorități sunt:

  • unitățile administrativ-teritoriale (UAT);
  • instituții din subordinea primăriilor;
  • parteneriatele dintre UAT și instituții din subordinea primăriilor;
  • centre regionale de formare profesională a adulților.

Prioritatea 5 - „O regiune educată” are un singur Obiectiv specific, RSO4.2 - „Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online”.