Listă contracte semnate PR SM 2021-2027

Nr. crt Cod SMIS Beneficiar Titlu operațiune Scopul operațiunii Data semnării contractului Data finalizării operațiunii Costul total al operațiunii (Euro) Fondul vizat Obiectivul specific vizat Rata de cofinanțare a Uniunii Europene Județ UAT Latitudine Longitudine Tipul de intervenție
Data ultimei modificări : 2024-04-21 14:00:05