Obiectivul specific RSO2.7 - Intensificare acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare

Obiectivul specific RSO2.7 - „Intensificare acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare” este parte din Prioritatea 2 - „O regiune cu orașe prietenoase cu mediul” a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027.

Obiectivul specific RSO2.7 sprijină:

 • realizarea sau amenajarea de parcuri și grădini publice, inclusiv „parcuri de buzunar”, păduri urbane, grădini botanice, zone verzi existente care ar putea fi reabilitate ca și infrastructură verde - albastră;
 • sisteme durabile de drenaj la scară mică, inclusiv, dar fără a se limita la pavaje permeabile, acoperișuri și pereți verzi; câmpie mlăștinoasa, iazuri de retenție, zone umede construite folosind soluțiile bazate pe natură;
 • colectarea apei pluviale și realizarea de bazine de retenție sau alte forme de stocare a apei pentru furnizarea de servicii ecosistemice;
 • amenajarea terenurilor slab utilizate sau abandonate prin aducerea terenului la starea inițială în vederea refacerii ecosistemului sub formă de spații verzi naturale și semi-naturale (păduri, tufișuri, pajiști, zone umede (mlaștini), lacuri și râuri/pâraie, zone stâncoase etc.);
 • împădurirea și reîmpădurirea zonelor expuse la alunecări de teren care înconjoară orașele și sunt localizate în intravilanul localităților;
 • crearea de coridoare verzi - albastre prin reabilitarea, regularizarea, dragarea și amenajarea râurilor, lacurilor și canalelor, inclusiv a malurilor acestora în vederea utilizării durabile pentru pietoni, bicicliști, activități educaționale, etc și crearea spațiilor de biodiversitate.

Investițiile pot fi realizate în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, atât în zona urbană, cât și în zona rurală.

Pentru toate activitățile de mai sus pot fi finanțate și activități conexe ce vor asigura accesibilizarea spațiilor verzi, durabilitatea și funcționalitatea investițiilor (ex. alei pietonale, piste de biciclete, mobilier urban realizat din materiale ecologice, sisteme inteligente de iluminat, microsisteme de irigații etc).

Potențiali aplicanți în cadrul Obiectivului specific RSO2.7 - „Intensificare acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare” sunt:

 • unități administrativ-teritoriale (UAT) județ;
 • UAT comună;
 • UAT oraș;
 • UAT municipiu;
 • UAT municipiu reședință de județ.