Obiectivul specific RSO1.1 - Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate

Obiectivul specific RSO1.1 - „Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate” este parte din Prioritatea 1 - „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice” a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027.

Astfel, în cadrul acestui obiectiv specific, în vederea întăririi colaborării dintre mediul de cercetare și industrie, investițiile vor sprijini transferul tehnologic în beneficiul IMM-urilor prin crearea și dezvoltarea entităților de transfer tehnologic în regiune, precum și a serviciilor de suport ale transferului tehnologic (inclusiv servicii pentru inovarea bazată pe design).

Investițiile vor viza și dezvoltarea infrastructurii de cercetare a organizațiilor de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI), a IMM-urilor și a întreprinderilor mari (doar în colaborare cu IMM-uri pentru activități de cercetare-inovare) în vederea stimulării activității de cercetare internă de noi produse și servicii (pentru proiectele aflate în stadii de maturitate tehnologică mai mare de TRL3). O atenție deosebită se va acorda finanțării proiectelor de specializare inteligentă ce propun activități de inovare de produs, proces, servicii, inovare organizațională și de model de afaceri. De altfel, promovarea cercetării private și a colaborării între mediul de afaceri și cel de cercetare reprezintă o prioritate a regiunii.

În cadrul Obiectivului specific RSO1.1 - „Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate” potențiali aplicanți din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia sunt:

  • microîntreprinderi;
  • IMM;
  • parteneriate între IMM și întreprinderi mari.