Autoritatea de Management

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia este Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 și va gestiona în viitorul exercițiu financiar peste 1,5 miliarde de euro pentru cetățenii din județele componente ale regiunii - Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

Plecând de la specificitățile regionale, de la lecțiile învățate în derularea POR 2014-2020 și de la documentele regionale de programare, fondurile europene atribuite pentru dezvoltarea regională durabilă în exercițiul financiar 2021-2027 finanțează investiții în infrastructură, servicii și echipamente necesare relevante, precum și achiziționarea, testarea și pilotarea de soluții și aplicații, inclusiv asigurarea securității cibernetice și interoperabilității acestora în vederea valorificării avantajelor digitalizării prin dezvoltarea de servicii pentru siguranța și în beneficiul cetățenilor, al mediului de afaceri și de cercetare și al autorităților și instituțiilor publice locale/centrale.

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 beneficiază de o alocare totală de 1.576.796.471 euro, distribuită pe șapte priorități (printre care și asistența tehnică):

  • Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice – 423.938.789 euro
  • Prioritatea 2: O regiune cu orașe prietenoase cu mediul – 365.497.648 euro
  • Prioritatea 3: O regiune cu mobilitate urbană durabilă – 215.992.942 euro
  • Prioritatea 4: O regiune mai accesibilă – 225.147.059 euro
  • Prioritatea 5: O regiune educată – 76.063.527 euro
  • Prioritatea 6: O regiune atractivă – 203.584.706 euro
  • Asistență tehnică – 66.571.800 euro

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 este cel de-al treilea program regional implementat de Agenție în regiunea Sud-Muntenia, după POR 2007-2013 și POR 2014-2020.