Calendarul apelurilor

Lista apelurilor de proiecte din cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027
PRSM/ID/1/1/1.2/A - Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, prin înființarea și operaționalizarea Centrului de Date Regional Sud Muntenia
În așteptare
Zonă geografică vizată
Regiunea Sud-Muntenia
Obiectiv de politică
OP.1 - O Europă mai inteligentă"
Solicitanți eligibili

Parteneriat STS - UAT-uri județ din Sud-Muntenia.

Buget total
47.058.823,61 €
Consultare publică
09.02.2023, 17:00 - 03.03.2023, 23:59
PRSM/ID/1/1/1.3/A - Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din regiunea Sud-Muntenia
În așteptare
Zonă geografică vizată
Regiunea Sud-Muntenia
Obiectiv de politică
OP.1 - O Europă mai inteligentă"
Solicitanți eligibili
 • Microîntreprinderi;
 • Întreprinderi mici.
Buget total
47.058.823,62 €
Consultare publică
09.02.2023, 17:00 - 03.03.2023, 23:59
PRSM/ID/1/1/1.3/B - Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia
În așteptare
Zonă geografică vizată
Regiunea Sud-Muntenia
Obiectiv de politică
OP.1 - O Europă mai inteligentă"
Solicitanți eligibili
 • Microîntreprinderi;
 • Întreprinderi mici;
 • Întreprinderi mijlocii.
Buget total
144.000.000,00 €
Consultare publică
09.02.2023, 17:00 - 03.03.2023, 23:59
PRSM/ID/2/2/2.1/clădiri publice - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în clădiri publice
În așteptare
Zonă geografică vizată
Regiunea Sud-Muntenia
Obiectiv de politică
OP.2 - O Europă mai verde"
Solicitanți eligibili
 • Autorități Publice Centrale;
 • UAT;
 • Instituții din subordinea UAT;
 • Parteneriate între entitățile de mai sus.
Buget total
58.823.529,56 €
Consultare publică
09.02.2023, 17:00 - 03.03.2023, 23:59
PRSM/ID/3/4/3.2 - Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere prin investiții în reabilitarea, modernizarea, extinderea rețelei de drumuri județene din regiunea Sud-Muntenia
În așteptare
Zonă geografică vizată
Regiunea Sud-Muntenia
Obiectiv de politică
OP.3 - O Europă conectată"
Solicitanți eligibili
 • UAT Județ;
 • Parteneriatele între UAT Județ și UAT-uri municipii/orașe/comune;
 • Parteneriatele între UAT Județe.
Buget total
225.147.058,82 €
Consultare publică
09.02.2023, 17:00 - 03.03.2023, 23:59
PRSM/ID/4/5/4.2/B - Sprijin acordat învățământului primar și secundar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online
În așteptare
Zonă geografică vizată
Regiunea Sud-Muntenia
Obiectiv de politică
OP.4 - O Europă mai socială"
Solicitanți eligibili
 • UAT urban/rural;
 • Instituții subordonate sau coordonate de UAT;
 • Parteneriate între entitățile de mai sus.
Buget total
31.669.060,62 €
Consultare publică
09.02.2023, 17:00 - 03.03.2023, 23:59
PRSM/ID/B/2/2/2.1/B - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în locuințe multifamiliale
În așteptare
Zonă geografică vizată
Regiunea Sud-Muntenia
Obiectiv de politică
OP.2 - O Europă mai verde"
Solicitanți eligibili

UAT din mediul urban.

Buget total
11.764.705,90 €
Consultare publică
23.05.2023, 12:00 - 16.06.2023, 23:59
PRSM/ID/4/5/4.2/A - Sprijin acordat învățământului antepreșcolar și preșcolar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online
În așteptare
Zonă geografică vizată
Regiunea Sud-Muntenia
Obiectiv de politică
OP.4 - O Europă mai socială"
Solicitanți eligibili
 • UAT urban/rural;
 • instituții în subordinea sau coordonarea UAT;
 • parteneriate între entitățile de mai sus.
Buget total
13.521.362,62 €
Consultare publică
18.05.2023, 08:00 - 13.06.2023, 23:59
PRSM/ID/5/6/5.1/A - Sprijin acordat municipiilor reședință de județ, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de regenerare urbană
În așteptare
Zonă geografică vizată
Regiunea Sud-Muntenia
Obiectiv de politică
OP.5 - O Europă mai apropiată de cetățenii săi"
Solicitanți eligibili
 • UAT municipii reședință de județ.
 • Parteneriate între UAT municipii reședință de județ și UAT din zona urbană funcțională a acestora.
Buget total
50.562.727,06 €
Consultare publică
25.05.2023, 16:00 - 19.06.2023, 23:59
PRSM/ID/5/6/5.2/A - Sprijin acordat municipiilor, altele decât municipiile reședință de județ, și orașelor, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de regenerare urbană
În așteptare
Zonă geografică vizată
Regiunea Sud-Muntenia
Obiectiv de politică
OP.5 - O Europă mai apropiată de cetățenii săi"
Solicitanți eligibili
 • UAT municipii (non-MRJ) / orașe;
 • Parteneriate UAT municipii (non-MRJ) / orașe și zonele urbane funcționale ale acestora;
 • UAT județ.
Buget total
34.069.772,96 €
Consultare publică
26.05.2023, 14:30 - 20.06.2023, 23:59