PRSM/160/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 - Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din regiunea Sud-Muntenia

PRSM/160/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 - Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din regiunea Sud-Muntenia Deschis

Prioritate

Prioritatea 1 - „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”

Obiectiv specific

Obiectivul specific RSO1.3 - „Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive”

Operațiune

Operațiunea PRSM/ID/1/1/1.3/A - „PRSM/ID/1/1/1.3/A - Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din regiunea Sud-Muntenia”

Acțiuni indicative

  • Investiții în active corporale în vederea updatării tehnologice, ce vor conduce la îmbunătățirea capacităților tehnice, industriale și organizaționale pentru dezvoltarea de produse și servicii;
  • Investiții în active necorporale (este opțională includerea în proiect a acestora);
  • Activități specifice economiei circulare (ex. revalorificarea materiilor prime, materialelor și produselor, valorificarea deșeurilor și produselor secundare proprii prin simbioză industrială etc);
  • Activități specifice internaționalizării (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziții internaționale, investiții în adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare şi standardizare specifice piețelor de export etc.);
  • Activități specifice certificării și omologării proceselor și produselor/ serviciilor (inclusiv metodologii și proceduri de management și producție);
  • Activități de digitalizare a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, drept activități conexe, ca parte a unui proiect integrat.

Calendar apel

Start consultare:
09.02.2023
Sfârșit consultare:
03.03.2023
Lansare:
15.01.2024
Start depunere:
15.03.2024
Sfârșit depunere:
15.07.2024

Obiectiv de politică

OP.1 - O Europă mai inteligentă”

Alocare financiară

Total:
47.058.823,62
FEDR:
40.000.000,00 €
Buget Național:
7.058.823,62 €

Tipul apelului

Competitiv, cu termen limită de depunere

Loc de implementare

Urban/Rural

Potențiali aplicanți

  • Microîntreprinderi;
  • Întreprinderi mici.

Limite financiare

Valoarea minimă nerambursabilă
50.000,00 €
Valoarea maximă nerambursabilă
200.000,00 €

Cofinanțare aplicant

Minim 10% din valoarea eligibilă a investiției solicitată din ajutor de stat regional.