Obiectivul specific RSO1.4 - Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

Obiectivul specific RSO1.4 - „Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat” este parte din Prioritatea 1 - „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice” a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027.

Obiectivul specific RSO1.4 va sprijni:

  • dezvoltarea competențelor și abilităților pentru specializare inteligentă, tranziție industrială, economie circulară și antreprenoriat la nivelul IMMurilor;
  • dezvoltarea competențelor și abilităților pentru specializare inteligentă, tranziție industrială, economie circulară și antreprenoriat la nivelul
  • universităților și organizațiilor de CDI / autorităților publice;
  • dezvoltarea capacității administrative a actorilor implicați în elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea RIS3 și a MDA.

Toate operațiunile (proiectele) sprijinite prin Obiectivul specific RSO1.4 vor fi finanțate în domeniile de specializare inteligentă de la nivel regional (RIS SM 2021-2027).

Potențiali aplicanți în cadrul Obiectivului specific RSO1.4 - „Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat” sunt:

  • IMM;
  • organizații de cercetare (inclusiv universități de stat);
  • autorități publice locale;
  • ADR Sud-Muntenia.