Prioritatea 7 - Asistență tehnică

Prioritatea 7 - „Asistență tehnică” a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 asigură funcționarea sistemului de management al Programului. Ea are în vedere un plan de măsuri pentru finanțarea cheltuielilor necesare implementării PR Sud-Muntenia 2021-2027, cu accent pe profesionalizarea personalului, asigurarea funcționării sistemului de management și control, comunicare și informare, îmbunătățirea capacității administrative a potențialilor beneficiari și a beneficiarilor, precum și asigurarea unui cadru partenerial transparent și participativ.

În cadrul acestei priorități aplicantul este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, iar activitățile sprijinite sunt:

  • Asigurarea funcționării sistemului de management și control pentru implementarea și monitorizarea eficientă a PRSM;
  • Asigurarea evaluării programului și elaborarea de studii relevante pentru o bună implementare a programului;
  • Întărirea capacității administrative a Autorității de Management a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, a beneficiarilor și partenerilor regionali de a pregăti și implementa proiecte și asigurarea informării corespunzătoare a acestora;
  • Asigurarea transparenței și promovării PRSM.