Prioritatea 3 - O regiune cu mobilitate urbană durabilă

Prioritatea 3 - „O regiune cu mobilitate urbană durabilă” a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 finanțează proiecte de mobilitate urbană multimodală sustenabilă unde aplicanți pot fi unitățile administrativ-teritoriale orașe, municipii și municipii reședință de județ din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia.

Această Prioritate are un singur Obiectiv specific, RSO2.8 - „Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon”.