Listă proiecte PR SM 2021-2027

Pentru a vedea coloana cu procentul cumulat trebuie să selectați un apel mai întâi.
Nr. crt Nr. de înregistrare în Registrul electronic al cererilor de finanțare Cod SMIS Nr. și data înregistrării în MySMIS Detalii proiect Titlul proiectului Solicitant Valoarea totală (Lei) Valoare eligibilă (Lei) Valoare solicitată (Lei) Procent din alocarea apelului (%) Procent cumulat din alocarea apelului (%) Stadiul proiectului