Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia este instituție neguvernamentală, non profit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcționează în domeniul dezvoltării regionale. Agenția este principala organizație de nivel regional care are responsabilitatea și autoritatea elaborării strategiei și implementării politicilor de dezvoltare regionale. Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Agenția colaborează cu autorități ale administrației publice centrale și locale, instituții, organisme, societăți comerciale, institute de cercetare, universități și alte persoane juridice și fizice din țară și străinătate interesate în dezvoltarea economică, socială și culturală a regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia.

Domeniul de activitate al ADR Sud-Muntenia

 • Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională;
 • Organism Intermediar pentru REGIO - Programul Operațional Regional 2007-2013 și Programul Operațional Regional 2014-2020, finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională;
 • Organism Intermediar pentru POS CCE - Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională;
 • Administrare portofoliu de programe și proiecte;
 • Programare și planificare regional;
 • Asigurare secretariat pentru Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia;
 • Promovare Regiunea Sud Muntenia;
 • Dezvoltare parteneriatelor locale.

Serviciile oferite de ADR Sud-Muntenia

 • Sprijin pentru solicitarea de finanțări din Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027;
 • Sprijin și consultanță în managementul proiectelor finanțate de Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027;
 • Sprijin pentru solicitarea de finanțări alocate din REGIO;
 • Sprijin și consultanță în managementul proiectelor finanțate de REGIO;
 • Sprijin pentru solicitarea de finanțări alocate din POS CEE;
 • Sprijin și consultanță în managementul proiectelor finanțate de POS CCE;
 • Sprijin și consultanță în managementul proiectelor PHARE și de la bugetul de stat;
 • Reprezentare regională și punct de contact pentru donatori;
 • Identificarea oportunităților de finanțare;
 • Consiliere și sprijin în investiții;
 • Servicii de asistență tehnică și de formare profesională pentru adulți.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia a început să funcționeze din anul 1998 și s-a constituit ca urmare a apariției primei legi a dezvoltării regionale, Legea 151/1998.

Ulterior aceasta a fost înlocuită cu Legea 315/2004, care, în prezent, guvernează domeniul politicilor de dezvoltare regională.

ADR Sud-Muntenia are își desfășoară activitatea în toate cele șapte județe componente ale Regiunii (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman). Sediul central al Agenției se află în Municipiul Călărași iar în celelalte șase județe Agenția este reprezentantă de câte un birou județean unde își desfășoară activitatea câte trei sau patru angajați

Colectivul este alcătuit din personal cu experiență în gestionarea fondurilor europene, cu vechime mare în cadrul instituției.

Cea mai mare parte a angajaților ADR Sud-Muntenia a beneficiat de cursuri de instruire, în ultimii ani punându-se accent pe pregătirea pentru gestionarea fondurilor de post-aderare.

În desfășurarea activității noastre, folosim resurse umane calificate ce acoperă întreg spectrul profesiilor ce asigură o implementare eficientă a programelor gestionate de Agenție.

Sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia este pe strada General Constantin Pantazi, nr. 7A, la ieșirea de vest din municipiul Călărași, județul Călărași.