Proiectul AT cod SMIS 328600

Scurtă descriere a proiectului cod SMIS 328600 - „Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/ Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia, în vederea asigurării funcționării sistemului de management al PR Sud-Muntenia în perioada 2024-2025”

1. Număr de referinţă: cod SMIS 328600

2. Beneficiar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia - Direcția Economică

3. Obiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului este implementarea eficientă și transparentă a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, precum și asigurarea sprijinului necesar pentru realizarea activităților Organismului Intermediar (inclusiv costuri de personal) pentru închiderea Programului Operațional Regional 2014 – 2020 (monitorizare ex-post, închidere de program etc), având în vedere inclusiv asigurarea tranziției personalului către AM PRSM. Proiectul va fi implementat în regiunea Sud-Muntenia (birourile județene din Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman și sediul central din Călărași).

4. Obiectivele specifice ale proiectului:

4.1. Asigurarea funcționării sistemului de management și control pentru implementarea și monitorizarea eficientă a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027.
4.2. Asigurarea evaluării programului și elaborarea de studii relevante pentru o bună implementare a programului.
4.3. Întarirea capacitatii administrative a AM PRSM, beneficiarilor și partenerilor regionali de a pregati și implementa proiecte și asigurarea informării corespunzătoare a acestora.
4.4. Asigurarea transparenței și promovării Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027.
4.5. Activități generale de administrație necesare în vederea realizării atribuțiilor ADR Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management.

5. Rezultate așteptate:

5.1. 24 luni de asigurare de bunuri și servicii necesare desfășurării activităților specific implementării PRSM, închiderea POR 2014- 2020.
5.2. 24 luni de plată a cheltuielilor salariale pentru personalul implicat în implementarea Programului Regional Sud-Muntenia, inclusiv închiderea POR 2014- 2020.
5.3. 24 luni de asigurare a cheltuielilor de deplasare, cazare și diurna pentru personalul ADR/AM necesare în realizarea atribuțiilor privind implementarea PR SM 2021-2027, inclusiv închiderea POR 2014- 2020.
5.4. 24 de luni de asigurare a funcționării în vederea realizării atribuțiilor (asigurarea logisticii necesare).
5.5. Evenimente organizate.
5.6. 1 anunț în presă publicat la începerea proiectului, 1 anunț în presă publicat la finalizarea proiectului, 1 scurtă descriere a proiectului, 1 eveniment / activitate de comunicare cu implicarea Comisiei și a AM PR SM, 1 portofoliu de fotografii pe parcursul desfășurării proiectului pentru a ilustra evoluția acestuia, 1 plan de acțiuni pentru comunicarea și vizibilitatea operațiunilor de importanță strategică și a celor cu valoarea totală de peste 10.000.000 de Euro - panou/placă/afișaj interactiv.
5.7. Studii/analize/expertize.

6. Valoarea totală a contractului de finanţare este de 94.830.574,39 lei, din care 80.605.988,23 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 14.224.586,16 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

7. Durata proiectului este de 18 luni (1 iulie 2024 – 31 decembrie 2025).

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteți obține de pe site-ul https://2021-2027.adrmuntenia.ro sau de la sediul ADR Sud-Muntenia, str. Munteniei, nr. 7A, Călăraşi, cod 910164, tel. 0242/331.769, 0728/026.708, fax 0242/313.167, e-mail office@adrmuntenia.ro, persoană de contact - Ionuț Gabriel VIȘAN, expert Serviciul Achiziții Publice și Asistență Tehnică.