Prioritatea 4 - O regiune mai accesibilă

Prioritatea 4 - „O regiune mai accesibilă” a Programului Regional Sud-Muntenia 202-2027 finanțează reabilitarea, modernizarea sau extinderea rețelei de drumuri județene din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, având drept obiectiv îmbunătățirea accesului la rețeaua de transport europeană TEN-T și a mobilității transfrontaliere.

Potențiali aplicanți în cadrul acestei priorități sunt unitățile administrativ-teritoriale județ sau parteneriatele între acestea și unitățile admnistrativ-teritoriale comune, orașe sau municipii.

Prioritatea 4 - „O regiune mai accesibilă” are un singur Obiectiv specific, RSO3.2 - „Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere”.