Proiectul AT cod SMIS 161681

Scurtă descriere a proiectului cod SMIS 161681

„Sprijin pentru ADR Sud-Muntenia/ Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia, în vederea asigurării funcționării sistemului de management al PR Sud-Muntenia în perioada 2021-2023”

1. Număr de referinţă: cod SMIS 161681.

2. Beneficiar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia.

Proiectul va fi implementat în regiunea Sud-Muntenia (birourile județene din Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman și sediul central din Călărași).

3. Obiectivul proiectului:
Obiectivul general al proiectului este implementarea eficientă și transparentă a PR SM 2021-2027. Astfel, ADR Sud-Muntenia prin asigurarea funcționării sistemului de management a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, va realiza eficient și eficace funcțiile îndeplinite, va acorda sprijin specific pentru vizibilitatea și comunicarea către potențialii beneficiari, beneficiarii de finanțare ai PR SM 2021-2027și către publicul larg, în condiții de transparență și tratament egal pentru dezvoltarea echilibrată a regiunii. Obiectivul general al proiectului se aliniază obiectivului general al programului, care vizează stimularea creșterii economice inteligente, durabile și echilibrate, precum și îmbunătățirea calității vieții comunităților locale prin susținerea capacității de inovare și digitalizare a administrației locale și a economiei regionale, dezvoltarea durabilă a infrastructurii și serviciilor și valorificarea potențialului cultural și turistic al regiunii.

4. Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Asigurarea funcționarii sistemului de management și control pentru implementarea și monitorizarea eficientă a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027
 • Asigurarea evaluarii programului și elaborarea de studii relevante pentru o bună implementare a programului
 • Întărirea capacității administrative a AM PR SM, beneficiarilor și partenerilor regionali de a pregăti și implementa proiecte și asigurarea informării corespunzătoare a acestora
 • Asigurarea transparenței și promovării Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027
 • Activități generale de administrație necesare în vederea realizării atribuțiilor ADR Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management

5. Rezultate preconizate:

 • 42 luni de plata a cheltuielilor salariale pentru personalul implicat implementarea Programului Regional Sud-Muntenia.
 • 42 luni de asigurare a cheltuielilor de deplasare, cazare și diurnă pentru personalul ADR/AM necesare în realizarea atribuțiilor privind implementarea PR SM 2021-2023. Asigurarea cheltuielilor de deplasare a personalului ADR Sud-Muntenia, presupune cheltuieli pentru: transport, diurne și cazare, pentru deplasări interne și/sau externe efectuate pentru realizarea atribuțiilor delegate în scopul implementării proiectului, respectând prevederile legale în vigoare.
 • 42 luni de asigurare de bunuri și servicii, licențe, materiale consumabile, sisteme de calcul, aparatură birotică, publicații, obiecte de inventar și alte active corporale și necorporale utilizate în scopul implementării proiectului, servicii evaluare proiecte și expertiză tehnică.
 • 1 studiu/analize/expertize.
 • 15 evenimente organizate pentru informarea publicului larg.
 • 1 site web creat si dezvoltat specific PR SM 2021-2027.
 • anunț în presa publicat la începerea proiectului.
 • 1 anunț în presa publicat la finalizarea proiectului.
 • 42 de luni de asigurare a funcționării ADR Sud-Muntenia în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia în vederea realizării obiectivelor (asigurarea logistici necesare).

6. Valoarea totală a contractului de finanţare este de 40.572.978,94 lei, din care 34.487.032,12 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 6.085.946,82 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

7. Durata de implementare a proiectului este de 42 de luni (1 ianuarie 2021 – 30 iunie 2024).

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de pe site-ul 2021-2027.adrmuntenia.ro sau de la sediul ADR Sud-Muntenia, str. Munteniei, nr. 7A, Călăraşi, cod 910164, tel. 0242/331.769, 0728/026.708, fax 0242/313.167, e-mail: office@adrmuntenia.ro, persoană de contact: Ionuț Gabriel VIȘAN, expert Serviciul Achiziții Publice și Asistență Tehnică.

Pentru informații detaliate despre Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, vă invităm să vizitați 2021-2027.adrmuntenia.ro, iar despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, puteți accesa mfe.gov.ro.