Comunicat de presă privind debutul proiectului „Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/ Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Muntenia, în vederea asigurării funcționării sistemului de management al PR Sud-Muntenia în perioada 2021-2023”

COMUNICAT DE PRESĂ

privind debutul proiectului „Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/ Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Muntenia, în vederea asigurării funcționării sistemului de management al PR Sud-Muntenia în perioada 2021-2023”

Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, în calitate de beneficiar, anunţă debutul proiectului cu titlul Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/ Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Muntenia, în vederea asigurării funcționării sistemului de management al PR Sud Muntenia în perioada 2021-2023, cod SMIS 161681, finanțat prin Programul Regional (PR) Sud Muntenia 2021 - 2027, Prioritatea 7 „Asistență Tehnică”, Componentă 1 - Apel : PRSM/1126/7/1/Asistență Tehnică/1/Asistență Tehnică.

Valoarea totală a deciziei de finanţare, semnată de  Autoritatea de Management pentru Programul  Regional Sud Muntenia 2021 – 2027 și beneficiar este de 18.711.123,24 lei, din care 15.904.454,76 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 2.806.668,48 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar durata de implementare a proiectului este de 36 de luni (1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2023).

Obiectivul general al proiectului este implementarea eficientă și transparentă a PR SM 2021-2027.  Astfel, ADR Sud Muntenia prin asigurarea funcționării sistemului de management a Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027, va realiza eficient și eficace funcțiile îndeplinite,va acorda sprijin specific pentru vizibilitatea și comunicarea către potențialii beneficiari, beneficiarii de finanțare ai PR SM 2021-2027și către publicul larg, în condiții de transparență și tratament egal pentru dezvoltarea echilibrată a regiunii. Obiectivul general al proiectului se aliniază obiectivului general al programului, care vizează stimularea creșterii economice inteligente, durabile și echilibrate, precum și îmbunătățirea calității vieții comunităților locale prin susținerea capacității de inovare și digitalizare a administrației locale și a economiei regionale, dezvoltarea durabilă a infrastructurii și serviciilor și valorificarea potențialului cultural și turistic al regiunii.

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de pe site-ul 2021-2027.adrmuntenia.ro sau de la sediul ADR Sud Muntenia, str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, Călăraşi, cod 910164, tel.: 0242/331.769, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: office@adrmuntenia.ro, persoană de contact: Ionuț Gabriel VIȘAN, expert Serviciul Achiziții Publice și Asistență Tehnică.

antet copy.png
Distribuie aceasta pagină pe :