Proiectul AT cod SMIS 323388

Scurtă descriere a proiectului cod SMIS 323388
 

Sprijin logistic și salarial pentru ADR Sud-Muntenia în procesul de închidere a POR 2014-2020

1. Număr de referinţă: cod SMIS 323388

2. Beneficiar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia

3. Obiectivul proiectului Obiectivul general al proiectului este asigurarea sprijinului necesar pentru realizarea activităților Organismului Intermediar (inclusiv costuri de personal) pentru închiderea Programului Operațional Regional 2014 –2020 (monitorizare ex-post, închidere de program etc), având în vedere inclusiv asigurarea tranziției personalului către AM PRSM.

Obiectivul general al proiectului se aliniază obiectivului general al programului, care vizează stimularea creșterii economice inteligente, durabile și echilibrate, precum și îmbunătățirea calității vieții comunităților locale prin susținerea capacității de inovare și digitalizare a administrației locale și a economiei regionale, dezvoltarea durabilă a infrastructurii și serviciilor și valorificarea potențialului cultural și turistic al regiunii.

Proiectul va fi implementat în regiunea Sud-Muntenia (birourile județene din Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman și sediul central din Călărași) și va avea ca rezultate următoarele: plata cheltuielilor salariale, deplasare, diurnă, cazare, asigurare de bunuri și servicii, birotică pentru personalul implicat în o activitati necesare îndeplinirii atributiilor privind închiderea POR 2014-2020.

4. Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Asigurarea resurselor financiare necesare Organismului Intermediar ( inclusiv costuri de personal) pentru închiderea Programului Operațional Regional 2014-2020.
  2. Asigurarea sprijinului logistic necesar pentru desfasurarea în bune conditii a activitatilor OI POR pentru închiderea Programului Operațional Regional 2014 – 2020.

5. Rezultate asteptate:

1. 6 luni de plata a cheltuielilor salariale pentru personalul implicat în închiderea POR 2014-2020

2. 6 luni de asigurare a cheltuielilor de deplasare, cazare si diurna pentru personalul ADR/OI necesare în realizarea atributiilor privind închiderea POR 2014-2020. Asigurarea cheltuielilor de deplasare a personalului ADR Sud-Muntenia, presupune cheltuieli pentru: transport, diurne si cazare, pentru deplasari interne efectuate pentru realizarea atributiilor delegate, respectând prevederile legale în vigoare.

3.  6 de luni de asigurare a functionarii ADR Sud-Muntenia în calitate de OI POR în vederea realizarii obiectivelor (asigurarea logisticii necesare).

4.  - 1 anunț în presa publicat la începerea proiectului

     - 1 anunț în presa publicat la finalizarea proiectului

6. Valoarea totală a contractului de finanţare este de 8.451.129,14 lei, din care 7.183.459,77 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 1.267.669,37 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național

7. Durata proiectului  este de 6  luni (1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024).

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de pe site-ul 2021-2027.adrmuntenia.ro  sau de la sediul ADR Sud-Muntenia, str. Munteniei, nr. 7A, Călăraşi, cod 910164, tel.: 0242/331.769, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: office@adrmuntenia.ro, persoană de contact: Ionuț Gabriel VIȘAN, expert Serviciul Achiziții Publice și Asistență Tehnică.