Manualul beneficiarului

← Manualul Beneficiarului este un ghid menit să ofere îndrumare beneficiarilor Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 în procesul de implementare a proiectelor finanțate prin acest program. Documentul include prevederi clare şi neechivoce, inclusiv etape, documente și orice informație necesară beneficiarului în relația cu autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, inclusiv în ceea ce privește modificările contractuale, managementul financiar, monitorizarea, verificarea, autorizarea şi rambursarea cheltuielilor, atât pentru perioada de implementare, cât și pentru perioada de durabilitate a operațiunilor.