Prioritatea 2 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediul

Prioritatea 2 - „O regiune cu orașe prietenoase cu mediul” a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 promovează eficiența energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în locuințele multifamiliale și în clădirile publice, precum și acțiunile de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și investiții în infrastructura verde - albastră din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia.

Potențiali aplicanți în cadrul acestei priorități pot fi:

  • unități administrativ-teritoriale comună, oraș, municipiul, municipiu reședință de județ;
  • autorități publice locale sau centrale;
  • instituții din subordinea autorităților publice locale și centrale;

Prioritatea 2 - „O regiune cu orașe prietenoase cu mediul” are două Obiective specifice:

  • RSO2.1 - „Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”;
  • RSO2.7 - „Intensificare acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare”.