Obiectivul specific RSO2.1 - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Obiectivul specific RSO2.1 - „Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră” este parte din Prioritatea 2 - „O regiune cu orașe prietenoase cu mediul” a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027.

Obiectivul specific RSO2.1 urmărește:

  • realizarea investițiilor în clădirile publice, inclusiv în monumente istorice, în vederea asigurării sau îmbunătățirii eficienței energetice, inclusiv activități conexe (consolidarea în funcție de riscurile identificate, sistemele de prevenire a incendiilor etc.) și măsuri pentru utilizarea surselor alternative de energie;
  • realizarea investițiilor în clădirile rezidențiale, inclusiv locuințe individuale și sociale, în vederea asigurării sau îmbunătățirii eficienței energetice, inclusiv activități conexe (consolidarea în funcție de riscurile identificate, sistemele de prevenire a incendiilor etc.) și măsuri pentru utilizarea surselor alternative de energie.

Potențiali aplicanți în cadrul Obiectivului specific RSO2.1 - „Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră” sunt:

  • unități administrativ-teritoriale urbane;
  • autorități publice centrale sau locale;
  • instituții din subordinea autorităților centrale sau locale.