Alertă nereguli

Puteți transmite sesizările privind neregulile în implementarea proiectelor finanțate din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 atât anonim, cât și asumat.

Vă rugăm să rețineți Codul unic de înregistrare a sesizării dumneavoastră afișat în partea superioară a formularului ales (anonim sau asumat), pe care puteți să-l utilizați ulterior pentru a verifica răspunsul la solicitarea transmisă. În plus, în cazul sesizărilor asumate, răspunsul va veni către adresa de e-mail furnizată.

Plângerile cu privire la cazurile în care operațiunile sprijinite de fonduri nu respectă accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, în conformitate cu articolul 9 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD a ONU), pot fi transmise și în atenția Punctului de contact pentru implementarea CDPD a ONU, din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la adresa de e-mail fonduri.dizabilitati@mfe.gov.ro.

În același timp, art. 69 (7) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 prevede faptul că examinarea la nivel național a sesizărilor nu aduce atingere posibilității generale a cetățenilor și a părților interesate de a adresa plângeri Comisiei Europene. La cererea Comisiei, statele membre vor examina plângerile înaintate acesteia care se încadrează în sfera de acțiune a programelor lor și vor informa Comisia cu privire la rezultatele respectivelor examinări.

Atenție!

Conform art. 18 alin. 3 din Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancţionarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora „Sesizarea care nu îndeplinește condiţiile legate de posibilitatea identificării programului, schemei de plată, operaţiunii și/sau a beneficiarului la care se referă se clasează”.