Comitetul de Monitorizare

Comitetul de Monitorizare (CM) pentru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia este structura de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a PR Sud-Muntenia 2021-2027 și a fost constituit în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1060/2021 privind dispozițiile comune. Este constituit din 33 de membri cu drept de vot, iar la ședințe pot participa membrii observatori, precum și reprezentanții Comisiei Europene - cu rol de monitorizare și consultativ. De asemenea, la reuniunile CM PR Sud-Muntenia pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai instituțiilor europene, ai instituțiilor administrației publice centrale și locale, precum și ai altor organizații și entități.

Comitetul de Monitorizare pentru Programul Regional Sud-Muntenia examinează:

  • progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea Programului;
  • orice probleme care influențează performanța Programului și măsurile de remediere;
  • progresele înregistrate cu privire la efectuarea evaluărilor, la sinteza evaluărilor și la orice acțiuni ulterioare constatărilor;
  • acțiunile în legătură cu comunicarea și vizibilitatea;
  • îndeplinirea condițiilor favorizante și aplicarea acestora pe întreg parcursul perioadei de programare;
  • progresele înregistrate în ceea ce privește consolidarea capacității administrative pentru instituțiile publice, parteneri și beneficiari, dacă este cazul.

Totodată, CM PR Sud-Muntenia aprobă:

  • metodologia și criteriile folosite pentru selectarea operațiunilor (proiectelor), inclusiv orice modificări ale acestora;
  • raportul final privind performanța Programului;
  • planul de evaluare și orice modificare a acestuia;
  • orice propunere de modificare a Programului, formulată de Autoritatea de Management.