Obiectivul specific RSO4.2 - Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Obiectivul specific RSO4.2 - „Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online” este componenta Priorității 5 - „O regiune educată” a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027.

Obiectivul specific RSO4.2 sprijină:

  • construirea/reabilitarea/modernizarea/consolidarea/extinderea/dotarea infrastructurii educaționale publice destinate educației pentru nivelul antepreșcolar și preșcolar (creșe, grădinițe);
  • construirea/reabilitarea/modernizarea/consolidarea/extinderea/dotarea infrastructurii educaţionale publice și a campusurilor școlare pentru învățământul general obligatoriu public (învățământul primar și secundar, inclusiv asigurarea de spații pentru Programul Școală după Școală (SDS), liceal și postliceal, centre de excelență, palatele și cluburile copiilor, etc.);
  • construirea/reabilitarea/modernizarea/consolidarea/extinderea/dotarea unităților de învăţământ publice și a campusurilor școlare publice pentru formarea profesională prin învățământ profesional și tehnic (școli profesionale), învățământ dual public;
  • construirea/reabilitarea/modernizarea/consolidarea/extinderea și dotarea infrastructurii sportive și de artă asociate unităților de învățământ publice, inclusiv a centrelor de pregătire sportivă stabilite pe lângă școli sau instituții de învățământ publice;
  • reabilitarea/ modernizarea/ dotarea infrastructurii aferente centrelor regionale de formare profesională a adulților;
  • achiziționarea de autobuze/microbuze școlare pentru școlile din mediul rural, din localități greu accesibile și care se confruntă cu un declin al populației școlare.

Potențiali aplicanți din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia în cadrul Obiectivului specific RSO4.2 - „Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online” sunt:

  • unități administrativ-teritoriale (UAT);
  • instituții din subordinea primăriilor;
  • parteneriate dintre UAT și instituții din subordinea primăriilor;
  • centre regionale de formare profesională a adulților.