Obiectivul specific RSO1.2 - Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice (FEDR)

În context european și național, este nevoie de investiții la nivel regional pentru a crea baza pentru digitalizarea serviciilor publice locale care vor fi furnizate online, într-un mod unitar, asigurând totodată resurse tehnologice pentru dezvoltarea sistemelor informaționale care să fie utilizate în beneficiul autorităților publice locale, cetățenilor și IMM-urilor din regiune.

Acțiune indicativă:

  • Investiții în dezvoltarea infrastructurii, serviciilor și echipamentelor IT relevante și necesare, precum și achiziția, dezvoltarea, testarea și pilotarea soluțiilor și aplicațiilor digitale (PaaS, SaaS, etc).

Pentru acțiunea indicativă de mai sus se va finanța și întărirea capacității administrative a beneficiarilor în domeniul digitalizării, drept acțiune conexă. Intervențiile sprijinite vor implementa elemente inovatoare și noi funcționalități digitale care conduc la livrarea și transformarea eficientă, accesibilă și la costuri reduse ale serviciilor, produselor și proceselor publice în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor; sunt destinate cetățenilor și întreprinderilor și sunt adaptate specificului local; sprijină dezvoltarea, testarea și pilotarea de noi servicii și aplicații digitale; să fie integrabil, adică să asigure interoperabilitatea cu alte soluții locale, regionale sau terțe; să conțină TIC și elemente de tranziție către o economie cu emisii scăzute de carbon; sunt scalabile, transparente și pot fi replicate în alte administrații.

Vor fi încurajate activitățile care permit prelucrarea sau colectarea datelor pentru a permite reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, care să conducă la economii substanțiale ale emisiilor de gaze cu efect de seră pe ciclul de viață, dezvoltarea și implementarea de soluții bazate pe IA. 

Serviciile publice dezvoltate vor respecta cerințele de accesibilitate pentru site-urile web și aplicațiile mobile ale organismelor din sectorul public pentru a permite ca site-urile și aplicațiile mobile respective să fie accesibile utilizatorilor, în special persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu legislația în vigoare.

Intervențiile sprijinite vor contribui la furnizarea de servicii noi sau îmbunătățite către cetățeni și companii, participând astfel la dezvoltarea inteligentă și transformare economică inovatoare a regiunii. Totodată, se va finanța operațiunea de importanță strategică listată în cadrul Appendix 3 – „Centrul de Date Regional Sud Muntenia”. Dezvoltarea și implementarea acestei operațiuni de importanță strategică se va face cu respectarea „Codului european de conduită privind eficiența energetică a centrelor de date”.

Toate investițiile finanțate în cadrul acestui obiectiv specific vor îndeplini criteriile Directivei (UE) 2016/2102 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public, în vederea asigurării că toate serviciile publice digitale dezvoltate vor fi accesibile și persoanelor cu dizabilități, contribuind astfel la crearea unei piețe unice veritabile pentru date, conform viziunii Strategiei Europene a Datelor. Totodată, se va asigura interoperabilitatea și securitatea cibernetică pentru toate soluțiile și aplicațiile digitale dezvoltate în urma investițiilor finanțate în cadrul acestui obiectiv specific.

Acțiunile orientative sprijinite prin PRSM vor fi complementare celor sprijinite la nivel național prin POCIDIF, POTJ, POS, PNDR, PNS, PNRR, iar la nivel comunitar prin Orizont Europa, Programul Europa Digitală, Mecanismul pentru Interconectarea Europei, Programul Piața Unică, Programul Vamă, Programul Fiscalis, Programul Europa Creativă, Programul Justiție, Programul INTERREG Europe și Programul Transnațional Dunărea. 

Acțiunile indicative au fost evaluate ca fiind compatibile cu principiul DNSH, având în vedere că au fost evaluate ca fiind compatibile cu Orientările Tehnice DNSH în temeiul MRR.

Principalele grupuri țintă vizate de aceste intervenții sunt:

  • Mediul de afaceri;
  • Autoritățile si institutiile publice locale si centrale;
  • Societatea civilă, adică consumatorii finali ai noilor produse și servicii.