Obiectivul specific RSO1.3 - Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

Obiectivul specific RSO1.3 - „Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive” este parte din Prioritatea 1 - „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice” a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027.

Obiectivul specific RSO1.3 sprijină investițiile propuse a fi finanțate care determină creșterea masei critice a întreprinderilor din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, și le oferă sprijin țintit pentru a crește reziliența acestora pe piață, în special pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici, aceste două categorii înregistrând cele mai mici rate de supraviețuire în primii 5 ani de activitate.

Totodată, intervențiile vizează sprijinirea IMM-urilor prin operațiuni care să crească capacitatea lor de a avansa în lanțul valoric prin furnizarea accesului la finanțare, asistență și piețe precum și a accesului la know-how pentru dezvoltarea și implementarea de noi modele de afaceri. Aceste intervenții vor fi însoțite de investiții în bunuri intangibile, de tipul: metodologii și proceduri de management și producție, de adaptare a noilor tehnologii la fluxurile de producție, dobândirea și utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală, utilizarea tehnologiei informației.

În ceea ce privește economia circulară, aceasta este parte componentă a dezvoltării durabile, aducând în prim plan nevoia de optimizare a consumurilor de resurse pentru a preveni, a reduce risipa și a se promova reutilizarea. Investițiile IMM-urilor în modernizarea tehnologică vor contribui și la introducerea circularității în toate etapele lanțului valoric, de la proiectare la producție, în concordanță cu Planul de Acțiune al Comisiei Europene pentru economia circulară.

Potențiali aplicanți în cadrul Obiectivului specific RSO1.3 - „Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive” sunt:

  • microîntreprinderi;
  • IMM;
  • incubatoare de afaceri;
  • parcuri industriale;
  • clustere.