PRSM/ID/1/1/1.1/B.2 - Dezvoltarea capacităților de cercetare - dezvoltare - inovare a organizațiilor publice de cercetare și a mediului de afaceri în vederea ridicării nivelului de maturitate tehnologică a proiectelor sau a validării viabilității comerciale a rezultatelor cercetării

PRSM/ID/1/1/1.1/B.2 - Dezvoltarea capacităților de cercetare - dezvoltare - inovare a organizațiilor publice de cercetare și a mediului de afaceri în vederea ridicării nivelului de maturitate tehnologică a proiectelor sau a validării viabilității comerciale a rezultatelor cercetării În așteptare

Prioritate

Prioritatea 1 - „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”

Obiectiv specific

Obiectivul specific RSO1.1 - „Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate”

Operațiune

Operațiunea PRSM/ID/1/1/1.1/B - „PRSM/ID/1/1/1.1/B - Dezvoltarea capacităților de cercetare – dezvoltare - inovare a organizațiilor publice de cercetare, a mediului de afaceri și a autorităților și instituțiilor publice locale/centrale în vederea ridicării nivelului de maturitate tehnologică a proiectelor sau a validării viabilității comerciale a rezultatelor cercetării”

Acțiuni indicative

Dezvoltarea capacității de CDI a organizațiilor publice de cercetare și a mediului de afaceri prin crearea și dezvoltarea infrastructurii, serviciilor și echipamentelor necesare relevante, în vederea creșterii nivelului de maturitate tehnologică a proiectelor sau a validării viabilității comerciale a rezultatelor cercetării și elaborarea strategiei adecvate de comercializare.

Versiuni anterioare:
    Nu există versiuni anterioare introduse!

Calendar apel

Start consultare:
31.10.2023
Sfârșit consultare:
22.11.2023

Obiectiv de politică

OP.1 - O Europă mai inteligentă”

Alocare financiară

Total:
10.000.000,02
FEDR:
8.500.000,00 €
Buget Național:
1.500.000,02 €

Tipul apelului

Competitiv, cu termen limită de depunere

Loc de implementare

Urban/Rural

Potențiali aplicanți

  • Organizațiile publice de cercetare (instituții de drept public cu personalitate juridică, care fac parte din sistemul național de cercetare-dezvoltare conform art. 7 al OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică).

OPC-urile sunt obligate să colaboreze cu IMM-uri care desfășoară activități de CDI în regiunea Sud-Muntenia, în domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud-Muntenia (RIS3).

Limite financiare

Valoarea minimă eligibilă:
1.000.000,00 €
Valoarea maximă eligibilă:
5.000.000,00 €

Cofinanțare aplicant

Minim 2%.