PRSM/298/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 - Sprijin acordat învățământului profesional, tehnic și educației adulților pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

PRSM/298/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 - Sprijin acordat învățământului profesional, tehnic și educației adulților pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Lansat

Prioritate

Prioritatea 5 - „O regiune educată”

Obiectiv specific

Obiectivul specific RSO4.2 - „Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online”

Operațiune

Operațiunea PRSM/ID/4/5/4.2/C - „PRSM/ID/4/5/4.2/C - Sprijin acordat învățământului profesional, tehnic și educației adulților pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online”

Acțiuni indicative

  • construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea/ dotarea unităților de învățământ publice și a campusurilor școlare publice pentru formarea profesională prin învățământ profesional și tehnic (școli profesionale), învățământ dual public;
  • reabilitarea/ modernizarea/ dotarea infrastructurii aferente centrelor regionale de formare profesională a adulților;
  • dezvoltarea de aplicații și soluții în vederea digitalizarii procesului educațional, precum și dotarea cu echipamentele necesare;
  • comunicarea și vizibilitatea aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și cu prevederile Ghidului de Identitate Vizuală PRSM;
  • activitățile de tip FSE+, fiind activități conexe în cadrul proiectelor, menite să prevină segregarea școlară, care sunt favorabile incluziunii în educație, în special pentru elevii ce provin din grupurile marginalizate pe criterii de etnie, dizabilități și cerințe educaționale speciale, statutul socio-economic al părinților/familiilor.

Calendar apel

Start consultare:
29.09.2023
Sfârșit consultare:
23.10.2023
Lansare:
08.04.2024
Start depunere:
07.06.2024
Sfârșit depunere:
06.12.2024

Obiectiv de politică

OP.4 - O Europă mai socială”

Alocare financiară

Total:
27.122.382,95
FEDR:
13.013.319,34 €
Buget Național:
14.109.063,61 €

Tipul apelului

Competitiv, cu termen limită de depunere

Loc de implementare

Urban/Rural

Potențiali aplicanți

A. Unităţi administrativ-teritoriale din regiunea Sud-Muntenia, din mediul urban și rural.

B. Instituții ale administraţiei publice locale aferente entităţilor menţionate la punctul A), spre exemplu: acele entităţi (Direcţie/Serviciu) desprinse din aparatul Primăriei, aflate sub coordonarea Consiliului Local, cu bugetul aprobat prin HCL, derulează proceduri de achiziţii publice având personalitate juridică şi care au primit în administrare infrastructura educaţională.

C. Forme asociative între unităţile administrativ-teritoriale  menţionate la punctul A) şi instituții ale administraţiei publice locale menţionate la punctul B). Liderul asociaţiei va fi reprezentat de unitatea administrativ-teritorială.

D. Centrele Regionale de Formare Profesională a Adulților.

Limite financiare

Valoarea minimă eligibilă:
100.000,00 €
Valoarea maximă eligibilă:
4.000.000,00 €
Valoarea maximă nerambursabilă: 3.920.000 Euro

Cofinanțare aplicant

2%