PRSM/249/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în clădiri publice

PRSM/249/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în clădiri publice Deschis

Prioritate

Prioritatea 2 - „O regiune cu orașe prietenoase cu mediul”

Obiectiv specific

Obiectivul specific RSO2.1 - „Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”

Operațiune

Operațiunea PRSM/ID/2/2/2.1/C - „PRSM/ID/2/2/2.1/C - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în clădiri publice”

Acțiuni indicative

În cadrul acestui apel de proiecte sunt finanțate investițiile în clădirile publice în vederea asigurării/ îmbunătățirii eficienței energetice, inclusiv activități conexe (consolidarea în funcție de riscurile identificate, sistemele de prevenire a incendiilor etc, precum și întărirea capacității administrative a beneficiarilor în domeniul eficienței energetice) și măsuri pentru utilizarea surselor alternative de energie.

Calendar apel

Start consultare:
09.02.2023
Sfârșit consultare:
03.03.2023
Lansare:
01.02.2024
Start depunere:
01.04.2024
Sfârșit depunere:
30.09.2024

Obiectiv de politică

OP.2 - O Europă mai verde”

Alocare financiară

Total:
45.036.529,56
FEDR:
38.281.050,03 €
Buget Național:
6.755.479,53 €

Tipul apelului

Competitiv, cu termen limită de depunere

Loc de implementare

Urban/Rural

Potențiali aplicanți

  • Autoritățile Publice Centrale: instituțiile publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor, autoritățile administrative autonome, Instituția prefectului.
  • Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT comună, oraș, județ).
  • Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale.
  • Parteneriatele între entitățile de mai sus.

Limite financiare

Valoarea minimă eligibilă
100.000,00 €
Valoarea maximă eligibilă
5.000.000,00 €

Cofinanțare aplicant

Pentru autorități și instituții publice locale: 2%; pentru autorități publice centrale: 0.