PRSM/ID/1/1/1.1/A - Sprijinirea investițiilor în activități de cercetare – inovare în microîntrepinderi, întreprinderi mici și mijlocii pentru creșterea nivelului de maturitate tehnologică în domeniile de specializare inteligentă

PRSM/ID/1/1/1.1/A - Sprijinirea investițiilor în activități de cercetare – inovare în microîntrepinderi, întreprinderi mici și mijlocii pentru creșterea nivelului de maturitate tehnologică în domeniile de specializare inteligentă În așteptare

Prioritate

Prioritatea 1 - „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”

Obiectiv specific

Obiectivul specific RSO1.1 - „Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate”

Operațiune

Operațiunea PRSM/ID/1/1/1.1/A - „PRSM/ID/1/1/1.1/A - Sprijinirea investițiilor în activități de cercetare – inovare în microîntrepinderi, întreprinderi mici și mijlocii pentru creșterea nivelului de maturitate tehnologică în domeniile de specializare inteligentă”

Acțiuni indicative

Investiții în activități de cercetare–inovare în IMM-uri (inclusiv microîntreprinderi) și achiziționare de servicii de transfer tehnologic pentru proiecte de inovare de produs, proces, servicii, inovare organizațională și de model de afaceri pentru creșterea nivelului de maturitate tehnologică în domeniile de specializare inteligentă, inclusiv prin proiecte comune de cercetare între întreprinderi mari și IMM-uri.

Versiuni anterioare:
    Nu există versiuni anterioare introduse!

Calendar apel

Start consultare:
29.09.2023
Sfârșit consultare:
23.10.2023

Obiectiv de politică

OP.1 - O Europă mai inteligentă”

Alocare financiară

Total:
30.705.882,35
FEDR:
26.100.000,00 €
Buget Național:
4.605.882,35 €

Tipul apelului

Competitiv, cu termen limită de depunere

Loc de implementare

Urban/Rural

Potențiali aplicanți

  • Microîntreprinderi;
  • IMM;
  • Parteneriate constituite între întreprinderile de mai sus sau parteneriate constituite între întreprinderile de mai sus și întreprinderi mari.

Limite financiare

Valoarea minimă eligibilă:
50.000,00 €
Valoarea maximă eligibilă:
1.000.000,00 €

Cofinanțare aplicant