PRSM/ID/2/3/2.8/A - Sprijin acordat municipiilor reședință de județ, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de mobilitate urbană multimodală sustenabilă

PRSM/ID/2/3/2.8/A - Sprijin acordat municipiilor reședință de județ, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de mobilitate urbană multimodală sustenabilă În așteptare

Prioritate

Prioritatea 3 - „O regiune cu mobilitate urbană durabilă”

Obiectiv specific

Obiectivul specific RSO2.8 - „Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon”

Operațiune

Operațiunea PRSM/2/3/2.8/A - „PRSM/2/3/2.8/A - Sprijin acordat municipiilor reședință de județ, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de mobilitate urbană multimodală sustenabilă”

Acțiuni indicative

A. Înființarea, dezvoltarea și optimizarea sistemelor de transport public, inclusiv prin investiții în material rulant, mijloace de transport urban ecologice și infrastructura de transport necesară acestora (configurarea/ modernizarea/ lărgirea/ reconfigurarea străzilor din orașe și din zona urbană funcțională, numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru a asigura funcționalitatea proiectului integrat de mobilitate urbană sustenabilă) în vederea dezvoltării transportului public și implementării măsurilor de siguranță rutieră (pasarele pietonale, pasaje subterane/supraterane auto și pietonale, intervenții asupra sistemului de iluminat public și alte elemente conexe aferente traseului reabilitat, ce nu sunt elemente dominante ale proiectelor) pentru reducerea de CO2 și dezvoltarea sistemelor de management a mobilității urbane (sisteme de management a traficului, aplicații mobility as a service, sisteme park & ride și terminale intermodale pentru transportul public urban etc.).

B. Înființarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate, inclusiv configurarea/ modernizarea/ lărgirea/ reconfigurarea străzilor din orașe și din zona urbană funcțională, numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru a asigura funcționalitatea proiectului integrat de mobilitate urbană sustenabilă, precum și intervenții asupra sistemului de iluminat public aferent traseului reabilitat, amenajarea de zone pietonale, introducerea de sisteme de bike-sharing, sisteme de monitorizare etc..

C. Achiziționarea de autobuze/ microbuze pentru transport școlar.

D. Dezvoltarea unor culoare de mobilitate urbană, inclusiv prin intervenții în depourile/ autobazele pentru transport public și infrastructura tehnică aferentă precum și pentru retehnologizarea lor.

E. Dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, inclusiv infrastructură de producere de energie din surse regenerabile.

Răspunsuri la întrebările primite în consultare publică

Versiuni anterioare:
    Nu există versiuni anterioare introduse!

Calendar apel

Start consultare:
30.06.2023
Sfârșit consultare:
24.07.2023

Obiectiv de politică

OP.2 - O Europă mai verde”

Alocare financiară

Total:
116.592.050,86
FEDR:
99.103.243,23 €
Buget Național:
17.488.807,63 €

Tipul apelului

Necompetitiv, cu termen limită de depunere

Loc de implementare

Urban/Rural

Potențiali aplicanți

  • Unitățile administrativ-teritoriale Municipii reședință de județ din regiunea Sud-Muntenia;
  • Parteneriatele între unități administrativ teritoriale din regiunea Sud-Muntenia, respectiv: UAT Municipiu reședință de județ, în calitate de lider, și UAT Oraș/Comună din zona urbană funcțională.

Limite financiare

Valoarea minimă eligibilă:
500.000,00 €
Valoarea maximă eligibilă:
25.000.000,00 €
Valoare maximă nerambursabilă: 24.500.000 euro

Cofinanțare aplicant

Minim 2%.