PRSM/ID/5/6/5.2/B - Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul cultural și a patrimoniului natural în regiunea Sud Muntenia (municipii - altele decât municipiile reședință de județ, și orașe)

PRSM/ID/5/6/5.2/B - Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul cultural și a patrimoniului natural în regiunea Sud Muntenia (municipii - altele decât municipiile reședință de județ, și orașe) În așteptare

Prioritate

Prioritatea 6 - „O regiune atractivă”

Obiectiv specific

Obiectivul specific RSO5.2 - „Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în alte zone decât cele urbane”

Operațiune

Operațiunea PRSM/ID/5/6/5.2/B - „PRSM/ID/5/6/5.2/B - Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul cultural și a patrimoniului natural în regiunea Sud- Muntenia”

Acțiuni indicative

 • Protecția, conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural prin activități de restaurare, consolidare, extindere, accesibilizare și dotare (pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural imobil) a monumentelor istorice de categoria A, inclusiv servicii de digitizare/digitalizare în scop educativ, precum și activități de marketing și promovare turistică;
 • Elaborare/actualizare SIDJ;
 • Investiții privind  infrastructura edilitară necesară care face parte din amplasamentul proiectului.

Activitățile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limitează la:

 • restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
 • restaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, frescelor,   picturilor murale  exterioare, stucaturilor, iconostas;
 • restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
 • dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de  climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
 • dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
 • activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv de informare publică cu privire a intenţia de a implementa proiectul;
 • activităţi pentru digitizarea/ digitalizare obiectivului restaurat în cadrul proiectului;
 • activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de patrimoniu restaurat.

Versiuni anterioare:
  Nu există versiuni anterioare introduse!

Calendar apel

Start consultare:
18.08.2023
Sfârșit consultare:
11.09.2023

Obiectiv de politică

OP.5 - O Europă mai apropiată de cetățenii săi”

Alocare financiară

Total:
14.786.349,42
FEDR:
12.568.397,00 €
Buget Național:
2.217.952,42 €

Tipul apelului

Competitiv, cu termen limită de depunere

Loc de implementare

Urban/Rural

Potențiali aplicanți

 • A. Unităţi administrativ-teritoriale municipii(altele decât municipiile reședință de județ) din regiunea Sud Muntenia
 • B. Unitățile administrativ-teritoriale orașe din regiunea Sud-Muntenia
 • C. Unități administrativ-teritoriale Județ
 • D. Unități de cult
 • E. Autorități publice locale
 • Parteneriate între aceste entități, respectiv:
  • Unitate administrativ-teritorială municipiu/ oraș/județ, în calitate de lider în parteneriat, și UAT din zona urbană funcțională a municipiului sau orașului/UAT din zona rurală/autoritate a administraţiei publice locale/ unitate de cult, în calitate de partener
  • Autoritate a administraţiei publice locale, în calitate de lider în parteneriat, cu o unitate administrativ-teritorială/ unitate de cult, în calitate de partener. 
    

Limite financiare

Valoarea minimă eligibilă:
100.000,00 €
Valoarea maximă eligibilă:
7.000.000,00 €

Cofinanțare aplicant

2%