PRSM/ID/1/1/1.2/B - Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, prin investiții în dezvoltarea infrastructurii, serviciilor și echipamentelor IT relevante și necesare

PRSM/ID/1/1/1.2/B - Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, prin investiții în dezvoltarea infrastructurii, serviciilor și echipamentelor IT relevante și necesare În așteptare

Prioritate

Prioritatea 1 - „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”

Obiectiv specific

Obiectivul specific RSO1.2 - „Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice”

Operațiune

Operațiunea PRSM/ID/1/1/1.2/B - „PRSM/ID/1/1/1.2/B - Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, prin investiții în dezvoltarea infrastructurii, serviciilor și echipamentelor IT relevante și necesare”

Acțiuni indicative

1. Achiziția de dispozitive și echipamente de hardware și software TIC, IoT, instalații necesare, eficiente energetic, scalabile, de înaltă disponibilitate, inclusiv servicii de instalare, configurare și punere în funcțiune, testarea tehnologiilor și soluțiilor care sprijină digitalizarea.

2. Achiziția, dezvoltarea, testarea și pilotarea soluțiilor și aplicațiilor digitale de tip cloud computing (Saas, PaaS, IaaS).

3. Achiziția și/sau dezvoltarea de software/licențe pentru:

 • configurarea și implementarea bazelor de date;
 • migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
 • sisteme/soluții de facturare, plată, monitorizare a contractelor publice, inclusiv de arhivare;
 • dezvoltarea și implementarea de soluții bazate pe IA (Artificial Intelligence): tehnologii lingvistice, tehnologii vocale, chat-bots, instrumente de traducere automată, de analiză a textului, de sinteză a vorbirii etc.;
 • sisteme/soluții de administrare a spațiilor/ rețelelor/ echipamentelor - pentru gestiunea utilităților, monitorizare consumuri etc.;
 • securitate cibernetică (protecția tranzacțiilor online și a datelor personale): soluții pentru securizarea rețelelor, securizarea sistemelor de calcul, criptare de documente, securizarea prezenței pe internet.

4. Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea spațiilor pentru găzduirea infrastructurii IT, inclusiv dezvoltarea/extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică, cabluri de fibră optică și dotarea spațiilor pentru găzduirea infrastructurii IT cu echipamente de comunicații de mare capacitate, sisteme de climatizare redundantă și eficientă din punct de vedere energetic, pentru securitate fizică (control, acces, monitorizare video, antiefracție etc), sisteme de detecție și stingere incendiu cu gaz inert care să asigure protecția pentru întreaga infrastructură. Valoarea acestor cheltuieli va fi de maximum 20% din valoarea eligibilă a proiectului.

5. Activități obligatorii de comunicare și vizibilitate ce vor fi în conformitate cu prevederile contractului de finanţare și cu prevederile Ghidului de Identitate Vizuală „Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021—2027”.

6. Activități conexe - creștere a capacității administrativă a solicitanților în domeniul digitalizării

Versiuni anterioare:
  Nu există versiuni anterioare introduse!

Calendar apel

Start consultare:
31.07.2023
Sfârșit consultare:
23.08.2023

Obiectiv de politică

OP.1 - O Europă mai inteligentă”

Alocare financiară

Total:
46.879.964,79
FEDR:
39.847.970,00 €
Buget Național:
7.031.994,79 €

Tipul apelului

Competitiv, cu termen limită de depunere

Loc de implementare

Urban/Rural

Potențiali aplicanți

 • Autorități și instituții publice centrale: ministere, alte organe de specialitate care se organizează în subordinea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor, autoritățile administrative autonome, Instituția prefectului;
 • Autorități și instituții publice locale: APL/ UAT comună, oraș, municipiu, județ;
 • Parteneriate între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale.

Limite financiare

Valoarea minimă eligibilă:
200.000,00 €
Valoarea maximă eligibilă:
8.000.000,00 €
Valoarea totală a proiectului poate fi majorată pe perioada implementării, cu condiția ca diferența dintre valoarea maximă eligibilă a proiectului și valoarea totală a acestuia, reprezintând cheltuieli neeligibile, să fie suportate de către solicitant.

Cofinanțare aplicant

Pentru autorități și instituții publice locale: minim 2%; pentru autorități și instituții publice centrale: 15%.