PRSM/434/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 - Sprijin acordat învățământului profesional, tehnic și educației adulților pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online - Proiecte etapizate

PRSM/434/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 - Sprijin acordat învățământului profesional, tehnic și educației adulților pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online - Proiecte etapizate Deschis

Prioritate

Prioritatea 5 - „O regiune educată”

Obiectiv specific

Obiectivul specific RSO4.2 - „Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online”

Operațiune

Operațiunea PRSM/ID/4/5/4.2/C - „PRSM/ID/4/5/4.2/C - Sprijin acordat învățământului profesional, tehnic și educației adulților pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online”

Acțiuni indicative

  • Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea/ dotarea unităților de învățământ publice și a campusurilor școlare publice pentru formarea profesională prin învățământ profesional și tehnic (școli profesionale), învățământ dual public;
  • Dezvoltarea de aplicații și soluții în vederea digitalizarii procesului educațional, precum și dotarea cu echipamentele necesare;
  • Comunicarea și vizibilitatea aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare și cu prevederile Ghidului de Identitate Vizuală.

Calendar apel

Start consultare:
25.03.2024
Sfârșit consultare:
09.04.2024
Lansare:
18.06.2024
Start depunere:
26.06.2024
Sfârșit depunere:
17.07.2024

Obiectiv de politică

OP.4 - O Europă mai socială”

Alocare financiară

Total:
3.729.436,01
FEDR:
1.789.383,40 €
Buget Național:
1.940.052,61 €

Tipul apelului

Necompetitiv, cu termen limită de depunere

Loc de implementare

Urban/Rural

Potențiali aplicanți

Solicitanții eligibili în cadrul prezentului apel sunt cei menționați în Lista proiectelor etapizate din perioada de programare 2014-2020, anexată ghidului.

Limite financiare

Proiectul etapizat trebuie să se încadreze în limitele valorilor transmise de AMPOR pentru etapa II.

Cofinanțare aplicant

2%.