PRSM/267/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 - Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia

PRSM/267/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 - Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia Lansat

Prioritate

Prioritatea 1 - „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”

Obiectiv specific

Obiectivul specific RSO1.3 - „Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive”

Operațiune

Operațiunea PRSM/ID/1/1/1.3/B - „PRSM/ID/1/1/1.3/B - Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntrepinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia”

Acțiuni indicative

  • Activităţi specifice updatării tehnologice ce vor conduce la îmbunătățirea capacităților tehnice, industriale și organizaționale pentru dezvoltarea de produse și servicii.
  • Activităţi specifice economiei circulare (spre exemplu revalorificarea materiilor prime, materialelor și produselor, valorificarea deșeurilor și produselor secundare proprii prin simbioză industrială, etc).
  • Activităţi specifice internaţionalizării (spre exemplu acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc).
  • Activităţi specifice certificării şi omologării produselor şi serviciilor (inclusiv metodologii și proceduri de management și producție).
  • Activităţi de digitalizare a întreprinderilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii).
  • Activităţi de comunicare şi viziblitate.

Calendar apel

Start consultare:
09.02.2023
Sfârșit consultare:
03.03.2023
Lansare:
01.03.2024
Start depunere:
30.04.2024
Sfârșit depunere:
31.07.2024

Obiectiv de politică

OP.1 - O Europă mai inteligentă”

Alocare financiară

Total:
144.000.000,00
FEDR:
122.400.000,00 €
Buget Național:
21.600.000,00 €

Tipul apelului

Competitiv, cu termen limită de depunere

Loc de implementare

Urban/Rural

Potențiali aplicanți

  • Microîntreprinderi;
  • Întreprinderi mici;
  • Întreprinderi mijlocii non agricole.

Limite financiare

Valoarea minimă nerambursabilă
300.000,00 €
Valoarea maximă nerambursabilă
3.000.000,00 €
Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile este: 500.000 Euro, dar nu mai mult de 10 ori decât cifra de afaceri netă menționată în situațiile financiare aferente anului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, indiferent de clasa CAEN din care au fost obținute veniturile sau 3.000.000 Euro, dar nu mai mult de 10 ori decât veniturile obținute în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare din activitatea desfășurată aferentă clasei CAEN pentru care solicită finanțare, venituri cuprinse în cifra de afaceri netă menționată în situațiile financiare, dacă aceste venituri depășesc 50.000 Euro.

Cofinanțare aplicant

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției reprezintă diferența procentuală dintre 100% (costuri eligibile ale proiectului) şi intensitatea maximă a ajutorului aplicabilă categoriei de IMM și județului în care se implementează proiectul.