PRSM/149/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 - Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, inteligente și intermodale, prin investiții în reabilitarea, modernizarea, extinderea rețelei de drumuri județene din regiunea Sud-Muntenia

PRSM/149/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 - Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, inteligente și intermodale, prin investiții în reabilitarea, modernizarea, extinderea rețelei de drumuri județene din regiunea Sud-Muntenia Deschis

Prioritate

Prioritatea 4 - „O regiune mai accesibilă”

Obiectiv specific

Obiectivul specific RSO3.2 - „Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere”

Operațiune

Operațiunea PRSM/ID/3/4/3.2 - „Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, inteligente și intermodale, prin investiții în reabilitarea, modernizarea, extinderea rețelei de drumuri județene din regiunea Sud-Muntenia”

Acțiuni indicative

a) Investiții (reabilitare, modernizare, extindere) în rețeaua de drumuri județene care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T de bază și extinsă, precum și măsuri pentru reducerea impacturilor semnificative asupra IVA și realizarea conectivității coridoarelor ecologice (doar acolo unde este relevant), realizarea/amenajarea/extinderea de piste de biciclete de-a lungul drumurilor județene, realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme (de ex. realizarea de perdele forestiere, etc).

b) Investiții (reabilitare, modernizare, extindere) pentru descongestionarea și fluidizarea traficului prin intervenții în infrastructura rutieră de drumuri județene care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T de bază și extinsă, inclusiv în zona urbană (pasaje, noduri rutiere, extinderi la 4 benzi, variante ocolitoare, poduri, etc).

Calendar apel

Start consultare:
09.02.2023
Sfârșit consultare:
03.03.2023
Lansare:
15.12.2023
Start depunere:
01.02.2024
Sfârșit depunere:
31.12.2024

Obiectiv de politică

OP.3 - O Europă conectată prin dezvoltarea mobilității”

Alocare financiară

Total:
195.415.942,72
FEDR:
166.103.551,17 €
Buget Național:
29.312.391,55 €

Tipul apelului

Necompetitiv, cu termen limită de depunere

Loc de implementare

Urban/Rural

Potențiali aplicanți

  • UAT Județ;
  • Parteneriatele între UAT Județ(e) și UAT-uri municipii/orașe/comune (inclusiv în cazul variantelor ocolitoare cu statut de drum județean);
  • Parteneriatele între UAT Județe (două sau mai multe).

Limite financiare

Valoarea minimă eligibilă:
10.000.000,00 €
Valoarea maximă eligibilă:
65.000.000,00 €
Valoarea maximă totală a bugetului proiectului poate fi 77.350.000 €.

Cofinanțare aplicant

2% din valoarea eligibilă a investiției.