PRSM/ID/2/2/2.7 - Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare prin investiții în infrastructura verde-albastră

PRSM/ID/2/2/2.7 - Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare prin investiții în infrastructura verde-albastră În așteptare

Prioritate

Prioritatea 2 - „O regiune cu orașe prietenoase cu mediul”

Obiectiv specific

Obiectivul specific RSO2.7 - „Intensificare acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare”

Operațiune

Operațiunea PRSM/ID/2/2/2.7 - „PRSM/ID/2/2/2.7 - Intensificare acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare prin investiții în infrastructura verde-albastră”

Informații specifice

A. Realizarea/amenajarea de parcuri și grădini publice, inclusiv „parcuri de buzunar”, păduri urbane, grădini botanice, zone verzi existente care ar putea fi reabilitate ca și IVA;
B. Sisteme durabile de drenaj la scară mică, inclusiv, dar fără a se limita la pavaje permeabile, acoperișuri și pereți verzi; câmpie mlăștinoasa, iazuri de retenție, zone umede construite folosind soluțiile bazate pe natură;
C. Colectarea apei pluviale și realizarea de bazine de retenție sau alte forme de stocare a apei pentru furnizarea de servicii ecosistemice;
D. Amenajarea terenurilor slab utilizate sau abandonate prin aducerea terenului la starea inițială în vederea refacerii ecosistemului sub formă de spații verzi naturale și semi-naturale (păduri, tufișuri, pajiști, zone umede (mlaștini), lacuri și râuri/pâraie, zone stâncoase etc.);
E. Împădurirea și reîmpădurirea zonelor expuse la alunecări de teren care înconjoară orașele și sunt localizate în intravilanul localităților;
F. Crearea de coridoare verzi – albastre prin reabilitarea, regularizarea, dragarea și amenajarea râurilor, lacurilor și canalelor, inclusiv a malurilor acestora în vederea utilizării durabile pentru pietoni, bicicliști, activități educaționale etc. și crearea spațiilor de biodiversitate.

Versiuni anterioare:
    Nu există versiuni anterioare introduse!

Calendar apel

Start consultare:
31.08.2023
Sfârșit consultare:
22.09.2023

Obiectiv de politică

OP.2 - O Europă mai verde”

Alocare financiară

Total:
66.269.411,94
FEDR:
56.329.000,00 €
Buget Național:
9.940.411,94 €

Tipul apelului

Competitiv, cu termen limită de depunere

Loc de implementare

Urban/Rural

Potențiali aplicanți

  • UAT municipii reședință de județ/ municipii/ orașe/ județ/ comună din regiunea Sud-Muntenia;
  • Parteneriate între UAT municipii reședință de județ/ municipii/ orașe, în calitate de lider de parteneriat, și unitățile administrativ-teritoriale din zona urbană funcțională a acestora, în calitate de partener;
  • Parteneriate între UAT județ, în calitate de lider de parteneriat, și UAT din mediul rural, în calitate de partener.

Limite financiare

Valoarea minimă eligibilă:
100.000,00 €
Valoarea maximă eligibilă:
5.000.000,00 €
Valoarea maximă nerambursabilă: 4.900.000,00 Euro.

Cofinanțare aplicant

Minim 2%