PRSM/ID/1/1/1.4 - Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

PRSM/ID/1/1/1.4 - Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat În așteptare

Prioritate

Prioritatea 1 - „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”

Obiectiv specific

Obiectivul specific RSO1.4 - „Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat”

Operațiune

Operațiunea PRSM/ID/1/1/1.4 - „PRSM/ID/1/1/1.4 - Dezvoltarea competențelor în domeniile de specializare inteligentă tranziție industrială și antreprenoriat”

Acțiuni indicative

1 Dezvoltarea competențelor și abilităților pentru specializare inteligentă, tranziție industrială, economie circulară și antreprenoriat la nivelul IMMurilor.

2. Dezvoltarea competențelor și abilităților pentru specializare inteligentă, tranziție industrială, economie circulară și antreprenoriat la nivelul universităților publice și organizațiilor publice de CDI / autorităților publice.

3. Dezvoltarea capacității administrative a actorilor implicați în elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea RIS3 și a mecanismului de descoperire antreprenorială.

4. Activități de informare, comunicare și studii.
 

Versiuni anterioare:
    Nu există versiuni anterioare introduse!

Calendar apel

Start consultare:
31.07.2023
Sfârșit consultare:
23.08.2023

Obiectiv de politică

OP.1 - O Europă mai inteligentă”

Alocare financiară

Total:
5.882.352,95
FEDR:
5.000.000,00 €
Buget Național:
882.352,95 €

Tipul apelului

Competitiv, cu termen limită de depunere

Loc de implementare

Urban/Rural

Potențiali aplicanți

  • Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii
  • Universități publice și organizații publice de CDI
  • Coordonator RIS 3 (ADR Sud-Muntenia)

Limite financiare

Valoarea minimă eligibilă:
200.000,00 €
Valoarea maximă eligibilă:
500.000,00 €

Cofinanțare aplicant

2%.