PRSM/318/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 - Sprijin acordat învățământului antepreșcolar și preșcolar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

PRSM/318/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 - Sprijin acordat învățământului antepreșcolar și preșcolar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Deschis

Prioritate

Prioritatea 5 - „O regiune educată”

Obiectiv specific

Obiectivul specific RSO4.2 - „Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online”

Operațiune

Operațiunea PRSM/ID/4/5/4.2/A - „PRSM/ID/4/5/4.2/A - Sprijin acordat învățământului antepreșcolar și preșcolar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online”

Acțiuni indicative

  • construire/ reabilitare/ modernizare/ consolidare/ extindere/ dotare infrastructură educaţională publică destinată educației pentru nivelul antepreșcolar și preșcolar (creșe, gradinițe);
  • dezvoltarea de aplicații și soluții pentru digitalizarea procesului educațional, precum și dotarea cu echipamentele necesare;
  • comunicarea și vizibilitatea aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare și cu prevederile Ghidului de Identitate Vizuală;
  • activitățile de tip FSE+, fiind activități conexe în cadrul proiectelor.

Răspunsuri la întrebările primite în perioada consultării publice

Calendar apel

Start consultare:
18.05.2023
Sfârșit consultare:
13.06.2023
Lansare:
30.04.2024
Start depunere:
28.06.2024
Sfârșit depunere:
27.12.2024

Obiectiv de politică

OP.4 - O Europă mai socială”

Alocare financiară

Total:
8.247.717,41
FEDR:
3.957.254,81 €
Buget Național:
4.290.462,60 €

Tipul apelului

Competitiv, cu termen limită de depunere

Loc de implementare

Urban/Rural

Potențiali aplicanți

  • Unităţi administrativ-teritoriale din regiunea Sud-Muntenia, din mediul rural si urban; 
  • Instituții ale administraţiei publice locale din regiunea Sud-Muntenia, din mediul rural și urban, aflate în subordinea sau coordonarea autorităţii publice locale, desprinse din aparatul Primăriei, cu bugetul aprobat prin hotărâre de consiliu local și care derulează proceduri de achiziţii publice având personalitate juridică. 
  • Forme asociative între entitățile menționate de mai sus.

În cazul formelor asociative/ parteneriatului, liderul asociaţiei/ parteneriatului va fi reprezentat de unitatea administrativ-teritorială.

Limite financiare

Valoarea minimă eligibilă:
100.000,00 €
Valoarea maximă eligibilă:
2.000.000,00 €
Valoarea maximă nerambursabilă: 1.960.000 Euro.

Cofinanțare aplicant

2%