PRSM/ID/5/6/5.1/A - Sprijin acordat municipiilor reședință de județ, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de regenerare urbană

PRSM/ID/5/6/5.1/A - Sprijin acordat municipiilor reședință de județ, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de regenerare urbană În așteptare

Prioritate

Prioritatea 6 - „O regiune atractivă”

Obiectiv specific

Obiectivul specific RSO5.1 - „Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane”

Operațiune

Operațiunea PRSM/ID/5/6/5.1/A - „PRSM/ID/5/6/5.1/A - Sprijin acordat municipiilor reședință de județ, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de regenerare urbană”

Acțiuni indicative

  • Investiții de regenerare urbană (creare/modernizare/reabiltare/extindere/dotare) în spațiile destinate utilizării publice (parcuri, zone verzi de mici dimensiuni, piațete, scuaruri, piețe publice, locuri de joacă pentru copii, piețe agroalimentare etc.) prin demolarea clădirilor/structurilor situate pe terenurile supuse intervențiilor, amenajarea spațiilor verzi (aducerea terenului la starea inițială, modelarea terenului, montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc., plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori), precum și crearea de facilități pentru activități sportive și recreaționale de mici dimensiuni (ex. terenuri de sport etc.), instalare rețele Wi-Fi, iluminat public și supraveghere video în spațiile publice, dotare cu mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi etc.).
  • Activități conexe pe amplasamentul proiectului de regenerare urbană care constau în înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice, inclusiv realizare alei pietonale, trotuare, piste de biciclete, reabilitare/modernizare parcări și căi de acces, modernizarea străzilor urbane adiacente terenurilor supuse intervențiilor (în situații excepționale, numai în masura în care astfel de investiții sunt necesare pentru a asigura funcționalitatea proiectului integrat de regenerare urbană).
  • Investiții (reabilitare/modernizare/extindere și dotare) în clădiri destinate utilizării publice pentru activități culturale și recreative, cu scopul de a crea, îmbunătăți sau extinde serviciile publice de bază.
  • Investiții privind infrastructura edilitară necesară care face parte din amplasamentul proiectului.
  • Activități de comunicare și vizibilitate aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și cu prevederile Ghidului de Identitate Vizuală.

Răspunsuri la întrebările primite în perioada de consultare publică

Versiuni anterioare:
    Nu există versiuni anterioare introduse!

Calendar apel

Start consultare:
25.05.2023
Sfârșit consultare:
19.06.2023

Obiectiv de politică

OP.5 - O Europă mai apropiată de cetățenii săi”

Alocare financiară

Total:
50.562.727,06
FEDR:
42.978.318,00 €
Buget Național:
7.584.409,06 €

Tipul apelului

Necompetitiv, cu termen limită de depunere

Loc de implementare

Urban

Potențiali aplicanți

  • UAT municipii reședință de județ din regiunea Sud-Muntenia.
  • Parteneriate între UAT municipii reședință de județ din regiunea Sud-Muntenia și UAT din zona urbană funcțională a acestora.

Liderul  parteneriatului va fi reprezentat de UAT municipiu reședință de județ.

Limite financiare

Valoarea minimă eligibilă:
500.000,00 €
Valoarea maximă eligibilă:
9.000.000,00 €
Valoarea maximă nerambursabilă: 8.820.000,00 euro, echivalent în lei la cursul de schimb valutar InforEuro, valabil la data lansării apelului de proiecte.

Cofinanțare aplicant

Minim 2%