Atelier regional – P2 Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în clădiri publice + P5 – Sprijin acordat învățământului primar și secundar, Giurgiu