Etapizate: Ghidul specific pentru drumuri judeţene, lansat în consultare publică

macheta ghid drumuri_0.png

Vineri, 22.03.2024, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, lansează în consultare publică:

Ghidul solicitantului pentru pentru Prioritatea P4 – O regiune mai accesibilă, Obiectiv Specific RSO3.2 - Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere (FEDR), Operațiunea A/Etapizate - Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, inteligente și intermodale, prin investiții în reabilitarea, modernizarea, extinderea reţelei de drumuri judeţene din regiunea Sud-Muntenia-proiecte etapizate, în cadrul apelului de proiecte cu nr. PRSM/ID/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A (etapizate).

Beneficiari eligibili:

•              Solicitanții eligibili în cadrul prezentului apel sunt cei menționați în Lista proiectelor etapizate din perioada de programare 2014-2020, anexată ghidului;

•              Forma de constituire a solicitanților/partenerilor va fi identică cu cea din proiectele sprijinite din POR 2014-2020.

Activităţi eligibile:

 • lucrări de reabilitare și/sau modernizare și/sau extindere a rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T de bază și extinsă, inclusiv variante ocolitoare cu statut de drum județean;
 • măsuri de siguranță rutieră - road-safety, inclusiv campanii de siguranță rutieră;
 • măsuri de accesibilitate pentru persoanele cu cerințe de mobilitate speciale, fiind proiectate și destinate tuturor utilizatorilor;
 • aliniamente de arbori/crearea de perdele forestiere de-a lungul drumului județean, apărări de maluri și consolidări de versanți, investiții suplimentare pentru protecția drumului județean față de efectele generate de condiții meteorologice extreme etc.;
 • elemente de digitalizare în transporturi (spre exemplu: echipamente de măsurare trafic, etc.). 
 • lucrări de artă de tip poduri și podețe, precum și elemente de colectare și evacuare a apelor pluviale;
 • construirea/modernizarea de stații și alveole, în vederea stimulării transportului public de călători pe traseul obiect al proiectului;
 • intersecțiile cu drumurile laterale, racorduri la drumurile laterale;
 • intersecții cu linii de cale ferată, pasaje, poduri sau intervenții la albiile minore, noduri rutiere, activități eligibile doar în scopul realizării conectivității la TEN-T;
 • piste de biciclete cu traseu continuu și/sau coerent care deservesc DJ.
 • activități de comunicare și vizibilitate aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare și cu prevederile Ghidului de Identitate Vizuală

Eventualele observații, comentarii, recomandări, întrebări clar fundamentate și justificate se vor transmite la secțiunea „Întrebări și Răspunsuri”, precum și la adresa de e-mail: ghiduri@adrmuntenia.ro, pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare de la data publicării ghidului în consultare, până în data de 08.04.2024.

Răspunsurile cu privire la observațiile, comentariile, recomandările, întrebările formulate de către petenți, se vor centraliza și publica de către Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia, în aceeași secțiune „Întrebări și Răspunsuri” deschisă pentru prezentul ghid, în termen de 30 zile de la finalizarea consultării publice.

Ghidul poate fi consultat pe website-ul dedicat Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, la adresa: https://2021-2027.adrmuntenia.ro/prsmidprsm_p4op3rso32prsm_a--dezvoltarea-si-cresterea-unei-mobilitati-nationale-/apel/198 

Distribuie aceasta pagină pe :