Formular pentru sesizarea neregulilor

Completează formularul pentru a ne semnala probleme legate de Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027!

Date identificare

Date de contact

Vă rugăm formulați cât mai detaliat și clar solicitarea *

Plângeri cu privire la cazurile în care operațiunile sprijinite de fonduri nu respectă accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, în conformitate cu articolul 9 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD a ONU), pot fi transmise și în atenția Punctului de contact pentru implementarea CDPD a ONU, din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la adresa de email: fonduri.dizabilitati@mfe.gov.ro.
În același timp, art. 69 (7) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 prevede faptul că examinarea la nivel național a sesizărilor nu aduce atingere posibilității generale a cetățenilor și a părților interesate de a adresa plângeri Comisiei Europene. La cererea Comisiei, statele membre vor examina plângerile înaintate acesteia care se încadrează în sfera de acțiune a programelor lor și vor informa Comisia cu privire la rezultatele respectivelor examinări