Ghidul de identitate vizuală „Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027”, publicat în Monitorul Oficial

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a emis Ordinul nr. 5744/2023 pentru aprobarea Ghidului de identitate vizuală „Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027”. Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1041 din data de 16 noiembrie 2023.

Noul act normativ va sta la baza Ghidului de identitate vizuală (GIV) pentru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, elaborat Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management pentru PR SM 2021-2027.

GIV PR SM 2021-2027 este elaborat în scopul asigurării unei identități vizuale armonioase și pentru respectarea unitară a regulilor privind vizibilitatea programului și a proiectelor finanțate din ESI 2021-2027, și îndeplinirea obligațiilor de informare și comunicare.

Ghidul cuprinde elementele care trebuie folosite, inclusiv exemple grafice, reguli de utilizare, excepțiile de la aceste reguli, precum și modele (machete grafice).

Elementele obligatorii de identitate vizuală trebuie folosite de Autoritatea de Management responsabilă de implementarea PR SM 2021-2027 și de beneficiarii finanțărilor nerambursabile, începând cu momentul semnării contractului de finanțare.

Beneficiarii PR SM 2021-2027 trebuie să aibă permanent în vedere că neîndeplinirea acestor obligații sau existența unor neconformități în îndeplinirea lor pot conduce la diminuarea sprijinului financiar oferit prin fondurile europene.

Precizăm că la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă prevederile Ordinului ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 3.040/2022 pentru aprobarea Ghidului de identitate vizuală „Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021—2027”, publicat în Monitorul Oficial al României, din 7 decembrie 2022. Prevederile prezentului ordin se aplică acelor contracte care se încheie după data publicării prezentului ordin.

Distribuie aceasta pagină pe :