Ghidurile specifice pentru dezvoltarea patrimoniului cultural și a turismului sustenabil, lansate în consultare publică

Vineri, 18.08.2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, lansează în consultare publică încă două ghiduri:

Ghidul solicitantului: „Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul cultural și a patrimoniului natural în regiunea Sud-Muntenia”, din cadrul Priorității 6 - O regiune atractivă, Obiectivul Specific RSO 5.1 - Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane, Operațiunea B - Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul cultural și a patrimoniului natural în regiunea Sud-Muntenia (Municipii reședință de județ).

Ghidul solicitantului: „Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul cultural și a patrimoniului natural în regiunea Sud-Muntenia”, din cadrul Priorității 6 - O regiune atractivă, Obiectivul Specific RSO 5.2 - Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil, și a securității în alte zone decât cele urbane, Operațiunea B - Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul cultural și a patrimoniului natural în regiunea Sud-Muntenia (Orașe și municipii, altele decât reședințele de județ).

Ghidurile solicitantului conţin informaţii despre specificitatea proiectelor, modalitatea de completare şi de depunere a cererii de finanţare, condiţii de eligibilitate, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, selecţie, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucţiuni de completare a cererii de finanţare de către solicitanţi.

Eventualele observații, comentarii, recomandări, întrebări clar fundamentate și justificate se vor transmite la secțiunea „Întrebări și Răspunsuri”, precum și la adresa de e-mail: ghiduri@adrmuntenia.ro, pentru o perioadă de 15 zile lucrătoare de la data publicării ghidului în consultare, până în data de 11.09.2023.

Răspunsurile cu privire la observațiile, comentariile, recomandările, întrebările formulate de către petenți, se vor centraliza și publica de către Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia, în aceeași secțiune „Întrebări și Răspunsuri” deschisă pentru prezentul ghid, în termen de 30 zile de la finalizarea consultării publice.

Ghidurile pot fi consultate pe website-ul dedicat Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 – 2021-2027.adrmuntenia.ro, la adresele:

https://2021-2027.adrmuntenia.ro/download_file/document/467/ghid-consultare-patrimoniu-5-1.rar'

https://2021-2027.adrmuntenia.ro/download_file/document/468/ghid-consultare-patrimoniu-5-2.rar'

Distribuie aceasta pagină pe :