Întâlnire de lucru cu beneficiarii proiectelor etapizate

Joi, 13 iunie 2024, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia a organizat, la sediul central din municipiul Călăraşi, o întâlnire de lucru cu beneficiarii care pregătesc cereri de finanțare pentru proiectele etapizate. În cadrul evenimentului au fost prezentate noutăţile aduse de Programul Regional Sud-Muntenia (PR SM) 2021-2027.

Din partea Agenției au participat directorul general, Liviu Gabriel Muşat alături de directorul Direcției Autoritatea de Management (AM) PR Sud-Muntenia 2021-2027, Gabriela Călin, directorul Cabinetului Directorului General, Andreea-Mirela Tache şi directorul Direcţiei Dezvoltare, Daniela Traian.

Prin proiect etapizat se înţelege proiectul finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, care nu a fost finalizat fizic sau implementat integral până la data de 31 decembrie 2023, nu a beneficiat de finanțare din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013 și îndeplinește condițiile cumulative, conform legislaţiei în vigoare, pentru a primi finanţare din PR SM 2021-2027.

În cadrul PR SM 2021-2027 vor fi etapizate 58 de proiecte, cu o valoare totală de aproape 129 milioane de euro. Prin această întâlnire de lucru, ADR Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management pentru PR Sud-Muntenia 2021-2027, și-a propus să vină în întâmpinarea beneficiarilor, prezentând condițiile de finanțare aplicabile în cadrul apelurilor aferente proiectelor etapizate din POR 2014-2020.

Astfel, cei aproape 100 de participanţi au primit informaţii despre aspectele tehnice referitoare la modalitatea de completare a cererii de finanțare în aplicația MySMIS2021, condițiile de rambursare a cheltuielilor, regulile de identitate vizuală și măsurile de informare și publicitate. Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de întrebări şi răspunsuri.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia este Autoritate de management pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 și va gestiona peste 1,57 miliarde de euro pentru cetățenii din județele componente ale regiunii - Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 este publicat pe site-ul dedicat Programului, la adresa: https://2021-2027.adrmuntenia.ro/program/static/60, precum și pe site-ul Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Despre noi > Activitatea ADR Sud – Muntenia > Dezvoltare regională > 2021-2027 > PR Sud ‐ Muntenia 2021‐2027, link: https://www.adrmuntenia.ro/programul-regional-sudmuntenia-20212027/static/1295

Distribuie aceasta pagină pe :