MySMIS

MySMIS2021/SMIS2021+ reprezintă sistemul informatic unitar dezvoltat pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile aferente perioadei financiare 2021-2027, gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care interacționează cu sistemul informatic al Comisiei Europene - SFC 2021, și care este proiectat având la bază principiul asigurării interoperabilității cu alte sisteme informatice, astfel încât să poată oferi în orice moment situații operative de ansamblu, precum și raportări specifice și detaliate, în funcție de nevoile utilizatorilor. Sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ include aplicațiile informatice MySMIS2021 și SMIS2021, precum și aplicațiile informatice conexe.

Pentru a putea transmite cereri de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte din Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, vă rugăm să accesați aplicația MySMIS 2021 urmând link-ul: https://mysmis2021.gov.ro.

Dacă aveți întrebări despre MySMIS2021 sau doriți să consultați manualele de utilizare a aplicației, vă rugăm să accesați secțiunea de helpdesk dedicată aplicație de pe portalul unic https://www.fonduri-ue.ro, link: https://www.fonduri-ue.ro/mysmis-2021.